ราคาบอล.cc

วิเคราะห์บอล สถิติการพบกัน ฟอร์มการเล่น ในบ้าน นอกบ้าน สถิติชนะราคา สถิติการเล่นย้อนหลัง


จบ 4-0 ครึ่งแรก 0-0
THA UL
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -1.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30 มีนาคม 2564 13:50
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ล่าสุด แพ้ Institute of Technology Ayothaya 1-2
LDL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ล่าสุด แพ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8-0
LDLLDLLLLL
 
สถิติชนะราคา ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
LWL
สถิติชนะราคา ทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
LWLLWLLLLL

สถิติการพบกัน

สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
INT CF
06/08/2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1-2
1-1
Institute of Technology Ayothaya 0
INT CF
31/07/2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 0-0
0-0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ +0.5/1
THA UL
15/08/2018
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1-4
1-2
มหาวิทยาลัยมหิดล 0

สถิติ ในบ้าน นอกบ้าน

สถิติ ในบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
LDLW
สถิติ นอกบ้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
LLLLLLLLL
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
THA UL
30/03/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 4-0
0-0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1.5
INT CF
06/08/2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1-2
1-1
Institute of Technology Ayothaya 0
INT CF
31/07/2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 0-0
0-0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ +0.5/1
THA UL
15/08/2018
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1-4
1-2
มหาวิทยาลัยมหิดล 0